Sist oppdatert: 31. oktober 2023

Velkommen til Isfisker'n

Disse sidene er ment som en møteplass for isfiskere og skape litt blest om isfiske generelt. Bruk sidene aktivt og send inn rapport om isforhold, fangster og ellers det du måtte ha på hjertet. Har du tips eller annen informasjon du vil dele med andre, send det til Isfisker'n.

Velkommen til en ny isfiskesesong! Fangstrapporten er klargjort for sesongen 2023-2024.
Terminlisten for 2023-2024 er klar.
Huggtabell for 2020 er oppdatert!
Skitt fiske folkens!

Vi er som alltid takknemlig for tilbakemeldinger om isforhold. Husk send inn fangstrapport!

Iskunnskap
Det finnes ikke sikker is, bare sikre skøytere. Du må selv ta ansvaret for hvordan du ferdes på isen. Å bedømme isen lærer du av erfaring. Med noen basiskunnskaper og sikkerhetsutstyr på plass, og med turfølge av en erfaren person, kan du begynne å utforske isen på sjøer og vann. Les mer...

Ismelding
Ismeldingen gjelder for persontrafikk på islagte vann og baserer seg på målinger og uttalelser fra et begrenset utvalg steder. Informasjonen er generalisert for større områder og er en beskrivelse av isforholdene på angitt dato. Det vil alltid være lokale variasjoner som ikke fanges opp av meldingen.
Ler mer...

Jubileumstur til Femundsmarka
Isfisker'n feiret 5-års jubileum i 2003. I den forbindelse dro redaksjonen til Femundsmarka på jakt etter storrøya...

Guide til gode fiskevann
Redaksjonen har som målsetting å skape en oversikt over aktuelle fiskevann i Norge.
Vi er selvsagt klar over at dette er en enorm oppgave og at "guiden" må bli til over tid.
Om vi skal ha noen forhåpninger om å gjennomføre prosjektet er vi helt avhengig av hjelp fra dere.
Send inn vannene dere vil bidra med:
Fylke, kommune, navn på vannet (samt høyde over havet hvis flere vann med sammen navn), aktuelle fiskearter samt hvorvidt det er snakk om stor bestand av småfallen fisk, jevn bestand av middels størrelse eller liten bestand av stor fisk.
Om noen har oppfatninger om en slik fiskeguide, negative eller positive, vil vi gjerne høre synspunkter på dette.
Forslag til fiskeguide sendes her

Info om bruk av cookies